Słowo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,
przed nami wyjątkowe głosowanie. Wybieramy do realizacji projekty szczególne – przygotowane przez Społeczniczki i Społeczników dla nas! To inicjatywy „szyte na miarę” społeczności lokalnych, w których żyjemy. Dzięki nim nasze najbliższe otoczenie będzie tętnić życiem i pozytywną energią ludzi, którym zależy na Pomorzu Zachodnim. Część zaplanowanych w tym roku działań dotyczy ekologii, ponieważ wyzwań w tym obszarze nie brakuje. Program Społecznik to także pole do realizacji działań młodzieżowych, zachęcających do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ale i szeroki wachlarz sportowych i kulturalnych aktywności, dostosowanych do dzisiejszych realiów. Wybierz, zagłosuj, zdecyduj!

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Co warto wiedzieć o Programie Społecznik?

Czym jest Program Społecznik?

Ideą Programu Społecznik, który powstał z inicjatywy Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jest przede wszystkim uwolnienie społecznej energii i aktywności obywatelskiej. To właśnie pomysły samych mieszkańców i ich wspólne działania dla wspólnego dobra mogą przełożyć się na polepszenie jakości życia - zarówno indywidualnie, jak i całej społeczności.

Finansowanie Programu Społecznik?

Marszałek przeznaczył z budżetu województwa w latach 2019 – 2021 kwotę 10 500 000 złotych z podziałem na:

  • dofinansowanie każdego roku min. 500 mikrodotacji w kwocie do 4 tys. zł
  • dofinansowanie każdego roku min. 100 regionalnych inicjatyw obywatelskich w kwocie do 10 tys. zł

Cele Programu Społecznik

  • wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
  • uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
  • wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej;
  • „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu;
  • zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu;
  • wspieranie działań zwiększających zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniających świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzających młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Harmonogram

Nabór Programu Społecznik
na lata 2019-2021

Od 01.04.2021
do 22.04.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 23.04.2021
do 03.05.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

06.05.2021

Głosowanie

Od 06.05.2021
do 20.05.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

24.05.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski