projekt nr 8/2/RIO/SPOŁ/2021

8/2/RIO/SPOŁ/2021. Śmieci ? Nie dziękuję. Sprzątnij ze mną rzekę i las.


Opis projektu

Problem zanieczyszczania lasów i rzek śmieciami jest duży w obszarze powiatu białogardzkiego, dlatego z inicjatywy mieszkańców podjęto akcję trzykrotnego sprzątania obszarów szczególnie zaśmieconych oraz nagłośnienie tej akcji wśród mieszkańców, aby podnieść wiedzę o zagrożeniach z tego płynących. Zainicjowano również akcję na temat prawidłowej segregacji śmieci aby umożliwić ich recykling i nie wyrzucanie do lasów i rzek.

Proekologiczność

Tak