projekt nr 87/2/RIO/SPOŁ/2021

87/2/RIO/SPOŁ/2021. Dzieciaki na start czyli Rokosowo na sportowo


Opis projektu

Kolejna edycja imprezy sportowej dla mieszkańców powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego i miasta Koszalina, której głównym celem jest integracja oraz wspieranie upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich uwrażliwienie na potrzeby toczenia)wspieranie i promowanie wolontariatu w celu budowy tożsamości i spójności społecznej oraz transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami

Proekologiczność

Nie