projekt nr 1/2/RIO/SPOŁ/2021

1/2/RIO/SPOŁ/2021. Możesz być kim zechcesz!


Opis projektu

"Możesz być kim zechcesz!" to projekt skierowany do młodzieży, w którym znane i lubiane osoby ze Szczecina opowiedzą o swoim rozwoju zawodowym i będą motywowały oraz zachęcały do podjęcia aktywności, która pozwoli na realizację ścieżki kariery w oparciu o zainteresowania i poszukiwanie tego, co daje satysfakcję. W ramach projektu odbędą się spotkania z tymi osobami oraz konkurs, w którym każda z tych osób wybierze uczestnika projektu, z którym spędzi swój dzień pracy

Proekologiczność

Nie