projekt nr 39/2/RIO/SPOŁ/2021

39/2/RIO/SPOŁ/2021. Graffiti Jam Skateplaza Szczecinek vol.3


Opis projektu

Graffiti Jam to kolejna edycja imprezy, która udowadnia, że młodzi ludzie potrafią zaangażować się społecznie, rozwijać swoje pasje i umiejętności w poszanowaniu zasad estetyki oraz ekologii. W ramach projektu chcemy zakupić dwa specjalne kosze do segregowania odpadów, przeprowadzić warsztaty graffiti i wzbogacić wizerunek miejsca, miasta. Działania mają promować postawę proekologiczną i wspierać młodzież w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Proekologiczność

Nie