projekt nr 76/2/RIO/SPOŁ/2021

76/2/RIO/SPOŁ/2021. Uzależnienie od e-mediów? Nie, dziękuję!


Opis projektu

Już co czwarty uczeń może być w grupie ryzyka uzależnienia od mediów elektronicznych. Przywiązani do smartfonów, laptopów, tabletów nie dostrzegamy ryzyka jakie mogą nieść dla zdrowia psychofizycznego. Zwłaszcza w pandemii, przy zdalnej edukacji, problem się pogłębia. Pomóż nam zaktywizować mieszkańców do interaktywnej wystawy prac edukacyjnych i zwiększyć lokalną świadomość aby chronić dzieci, młodzież i dorosłych z naszego regionu przed e-uzależnieniem!

Proekologiczność

Nie