projekt nr 45/2/RIO/SPOŁ/2021

45/2/RIO/SPOŁ/2021. Aktywne dzieci na jesień A.D 2021


Opis projektu

Organizacja min. trzech turniejów piłkarskich dla młodych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Danie im szansy na rozwój swoich umiejętności nie tylko piłkarskich w myśl zasady każdy zespół wygrywa.

Proekologiczność

Nie