projekt nr 129/2/RIO/SPOŁ/2021

129/2/RIO/SPOŁ/2021. Symulacja Obywatelska 2021


Opis projektu

Zadanie polega na przeprowadzeniu 20-dniowej symulacji dla grupy około 80 dzieci, w ramach której uczestnicy zostaną podzieleni na ok. 6-osobowe “wspólnoty lokalne”. Będą oni uczestniczyli w zajęciach i grach, podczas których będą uczyli się odpowiedzialności za wspólnotę. Nadto w ramach wspólnoty będą rotacyjnie wcielać się, pod opieką dorosłych wolontariuszy - wykwalifikowanych tutorów-wychowawców, w różne role, służąc pomocą całej społeczności.

Proekologiczność

Nie