projekt nr 64/2/RIO/SPOŁ/2021

64/2/RIO/SPOŁ/2021. WARSZTATY SOCIOS - TRENING, MENTAL, DIETA


Opis projektu

Organizacja cyklu warsztatów (łącznie 56 godziny): - indywidualny trening piłki nożnej (poprawa techniki użytkowej, koordynacji ruchowej), - dietetycznych oraz działań pro - ekologicznych (dieta sportowa, segregacja śmieci, promocja "waste less"),- treningu mentalnego (pewność siebie, koncentracja, prawo do porażki, nawyk zwyciężania). Projekt skierowany jest do dzieci trenujących w klubach piłkarskich z powiatu kołobrzeskiego.

Proekologiczność

Nie