projekt nr 32/2/RIO/SPOŁ/2021

32/2/RIO/SPOŁ/2021. Wolontariat nasz codzienny


Opis projektu

Pamiętamy i dziękujemy! Wolontariat nasz codzienny, to projekt uznający osiągnięcia rozwoju wolontariatu i pozytywnych postaw obywatelskich w naszym regonie. Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska są największym darem idącym prosto z naszego serca.

Proekologiczność

Tak