projekt nr 99/2/RIO/SPOŁ/2021

99/2/RIO/SPOŁ/2021. PTAK na TAK!


Opis projektu

Inicjatywa PTAK na TAK! ma na celu uświadomienie mieszkańcom, jak ważne są ptaki w naszym ekosystemie, w jaki sposób je chronić, jak dokarmiać. Zrealizowane zostaną: videocast z miłośnikami natury, warsztaty z tworzenia karmników lub budek lęgowych, wystawa prac w Pyrzyckiej Galerii Sztuki, lekcje online w środowisku genia.ly, czyli aplikacji, która umożliwia tworzenie prezentacji, interaktywnych obrazków, quizów, przewodników, infografik.

Proekologiczność

Tak