projekt nr 111/2/RIO/SPOŁ/2021

111/2/RIO/SPOŁ/2021. Udział w rozgrywkach ZOZKosz grup młodzieżowych


Opis projektu

Udział grup młodzieżowych w rozgrywkach ZOZKosz pozwoli na dalszy ich rozwój, poznawanie młodzieży z naszego regionu oraz miast, a także promocję postaw proekologicznych w postaci promocji segregacji śmieci. Dla młodzieży biorącej udział w rozgrywkach najważniejszą rzeczą jest duża ilość rozgrywanych meczów, na co pozwala nasza inicjatywa. W naszym klubie trenuje wielu utalentowanych zawodników, którzy są reprezentantami naszego województwa i kraju.

Proekologiczność

Nie