projekt nr 100/2/RIO/SPOŁ/2021

100/2/RIO/SPOŁ/2021. Ptasi zakątek


Opis projektu

Zagospodarowanie kompleksu sportowo wypoczynkowego naszej wioski przez utworzenie ptasiego zakątka uatrakcyjni miejsce nie tylko mieszkańcom ale również turystom przybywającym do nas z różnych stron co sprzyjać będzie integracji i zachęci do wypoczynku.Ponadto inwestycja na stałe wpisze się w krajobraz wioski i będzie atrakcyjnym żródłem wiedzy o środowisku naturalnym w którym żyjemy.

Proekologiczność

Nie