projekt nr 121/2/RIO/SPOŁ/2021

121/2/RIO/SPOŁ/2021. Bezpiecznie i ekologicznie w powiecie Białogardzkim


Opis projektu

Bezpieczeństwo i ekologia to w dzisiejszych czasach wartości nadrzędne. Projekt zakłada wprowadzenie ekopatrolu dronowego na terenie gminy Białogard oraz rozbudowę systemu Czadzik, który służy do monitorowania lokalizacji jednostek OSP w trakcie swoich działań. Połączenie tych dwóch dziedzin zdecydowanie poprawi jakość życia na terenie powiatu i pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego w regionie.

Proekologiczność

Nie