projekt nr 118/2/RIO/SPOŁ/2021

118/2/RIO/SPOŁ/2021. „Zatrzymaj się. Nie jesteś sam.”


Opis projektu

W projekcie odbędą się zajęcia ruchowe - taniec, zajęcia ekologiczne , zostaną przygotowane stroje dla tancerzy z wykorzystaniem surowców wtórnych, plakaty, banery ulicami Pyrzyc przejdzie ,,Marsz po czyste powietrze” odbędzie się Happening, konkurs z nagrodami dla szkół podstatwowych, zakup pojemników do segregacji śmieci, urządzenia do mierzenia smogu . Zaangażujemy młodzież, przedstawicieli Gmin, mieszkńców . Udostępnimy relacje na stronch gmin i szkół.

Proekologiczność

Tak