projekt nr 88/2/RIO/SPOŁ/2021

88/2/RIO/SPOŁ/2021. Okaż kulturę i chroń naturę - EkoLudki w działaniu


Opis projektu

Okaż kulturę i chroń naturę - EkoLudki w działaniu to projekt grupy z gminy Darłowo. Działania proekologiczne i budzenie świadomości ekologicznej poprzez różnorodne działania to ważna dla nas inicjatywa oddolna! Pragniemy zachęcać kształtowania prawidłowych postaw ekologicznych, zachowań względem przyrody. Im szybciej edukacja ekologiczna zagości w naszym życiu, tym większa pewność, że będziemy prawidłowo żyć w symbiozie z przyrodą. Liczymy na Wasze głosy!

Proekologiczność

Tak