projekt nr 142/2/RIO/SPOŁ/2021

142/2/RIO/SPOŁ/2021. Nowoczesne gry terenowe w Gminie Postomino


Opis projektu

Nowa innowacyjna ,aktywna metoda kultywowania przeszłości regionu .Powstaną nowoczesne metody gier takie jak: geocaching, questing czy też gry terenowe jako okazja do poszukiwań wiedzy o regionie w formie zabawy, oraz zaprezentowania potencjału turystycznego regionu,. Z gier tych będą mogli skorzystać wszyscy będący w naszej okolicy, wypoczywając aktywnie. Do udziału w grach można wykorzystać telefony z GPSem.

Proekologiczność

Nie